pszichológus, gyermekpszichológus - Szeged

Menu

Család- és párkonzultáció

Család

A család és pár konzultáció egy olyan rendszerszemléletű kezelési eljárás, amely azon feltevésen alapul, hogy a család egy dinamikusan változó rendszer, melyben a tagok kölcsönösen hatással vannak egymásra. Ez a szemlélet a tünetet a családi rendszer működési zavarának, diszfunkciójának tekinti. Ennek megfelelően a terápia fókuszában a család, annak alrendszerei és az egyén családi kapcsolatai állnak. A terápia a kommunikáció javításával igyekszik változást, egy új egyensúlyt létrehozni a családi működésben.


A párkonzultáció a párkapcsolat működésének jellegzetességeit igyekszik feltárni. A kezelés fókuszában a személyre jellemző kommunikációs stílus, a származási családból hozott kapcsolati mintázat, a jelen interakcióit meghatározó gyermekkori élmények, a női, férfi és szülői szerepek jellegzetességei állnak. A terápia egymás működésmódjának megértésével és elfogadásával, a kommunikáció javításával igyekszik a párt kapcsolatának fejlődésében segíteni. A kapcsolat lezárása esetén lehetőség van válásterápiára az elválás érzelmi nehézségeinek minimalizálása, a gyerekek sérülésének elkerülése érdekében.

Család

A család és pár konzultációt az interakciók sokfélesége miatt két (ideális esetben egy férfi és egy női) terapeuta vezeti. Az ülések hossza általában 90 perc, az egyes találkozásokra 2-3 hét gyakorisággal kerül sor. A családkonzultáció módszertanát tekintve rendkívül gazdag és aktív irányzat: a terápiás folyamatban gyakran használunk dramatikus és szimbolikus elemeket. A családnak / párnak adott feladatoknak pedig fontos szerepe lehet a kívánatos változások beindításában.